Books
book cover pic

Mielen voima. Mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. (Power of the mind. Mind´s influence to health and wellbeing)

3

Ilkka Virolainen: Johdon coaching: rajanvetoja, taustateorioita ja prosesseja. Väitöskirja. (Executive coaching: Boundaries, background theories, and processes. Dissertation)

1

Harri Virolainen & Ilkka Virolainen: Yliluonnollisten ilmiöiden ensyklopedia. (Supernatural encyclopedia)

4snall

Harri Virolainen & Ilkka Virolainen: Anteeksianto – tie rauhaan ja vapauteen. (Forgiveness – road to peace and freedom)

2

Harri Virolainen. Kokonaisvaltainen työhyvinvointi. (Holistic work wellbeing)