Fasilitoinnista (Living inquiries)

Posted By on Mar 9, 2016 | 0 comments


Fasilitointi (Living Inquiries)

Tri Ilkka Virolainen

Living inquiries on Scott Kilobyn kehittämä menetelmä. Menetelmä on varsin yksinkertainen ja perusperiaatteet oppii nopeasti käymällä keskeiset asiat läpi fasilitaattorin kanssa sekä vastaanottamalla 2-3 sessiota fasilitaattorilta. Tämän jälkeen menetelmää voi soveltaa itse eri päivittäisiin tilanteisiin. Kuitenkin tehokkaampaa se on, kun vastaanottaa session fasilitaattorilta.

Ihmisillä on monenlaisia rajoittavia uskomuksia itsestä, elämästä ja muista ihmisistä. Kyseiset uskomukset ohjaavat henkilön toimintaa. Huomattavaa on, että usein henkilö ei itse tiedosta suurta osaa omaavistaan rajoittavista uskomuksista ja miten ne vaikuttavat hänen toimintaansa.

Fasilitointi auttaa näkemään rajoittavien uskomusten läpi ja täten laskemaan irti niistä. Tätä kautta tyypillisesti olo kevenee ja päivittäiset tilanteet alkavat näyttää erilaisilta. Tilanteet joita on aiemmin vältellyt pelkojen takia tai jotka saavat aikaan tunnereaktioita voivatkin yhtäkkiä tuntua neutraaleilta. Samoin asioiden tekemisestä tulee selkeämpää ja tehokkaampaa. Henkilö saattaa havaita, että session jälkeen hän ei enää lykkää asioiden tekemistä vaikka niin aiemmin teki. Valintojen tekeminen saattaa tuntua vaivattomalta ajattelun selkeytyessä.

 

Fasilitoinnin käyttömahdollisuudet ovat monet. Itse fasilitoimani sessiot ovat liittyneet mitä moninaisempiin teemoihin: Osa sessioista on liittynyt henkiseen kasvuun. Osa henkilöistä on lukenut paljon henkiseen kasvuun liittyvää kirjallisuutta, käynyt retriiteillä, meditoinut ja tehnyt itsetutkiskelua. Olen itse havainnut fasilitoinnin auttavan useita ihmisiä varsin paljon henkiseen kasvuun liittyvissä teemoissa.

Osa sessioista on liittynyt riippuvuuksiin. Ihmisillä on mitä moninaisempia riippuvuuksia, liittyivätpä ne tupakointiin, makeisten syömiseen, seksiin, alkoholiin, lukemiseen, oikeassa olemiseen, jatkuvaan asioiden pyörittelyyn päässä, pyrkimykseen kontrolloida asioita, työn tekemiseen jne. Huomattavaa on, että pelkällä tahdonvoimalla riippuvuudesta irti laskeminen onnistuu harvoin, joskin osa siihen kykenee. Yksi syy siihen, miksi niin moni palaa vanhoihin käyttäytymismalleihin on alitajunnan vaikutus. Vaikka moni sanoo lopettavansa toiminnan joka ei palvele häntä, palaavat monet kuitenkin kohta samoihin toimimattomiin käyttäytymismalleihin. Fasilitoinnissa tiedostamattomalla tasolla olevia tunteita ja ajatuksia vapautetaan ja täten henkilö saattaa havaita, että hänen ei tee mieli enää kyseistä asiaa: esimerkiksi makeisia. Toisaalta osalla henkilöistä toiminta muuttuu siten, että he kykenevät nauttimaan asiasta joka oli ennen riippuvuus, mutta se ei hallitse enää heidän elämää. Esimerkiksi henkilö saattaa syödä silloin tällöin suklaata, mutta hänellä ei ole sitä kohtaan pakonomaista himoa.

Jotkut sessiot liittyvät pelkoihin. Ihmisillä on monenlaisia pelkoja, jotka rajoittavat heidän toimintaa. Yleisiä pelkoja ovat mm. epäonnistumisen pelko ja hylätyksi tulemisen pelko. Tällöin henkilö saattaa vältellä uusien asioiden kokeilemista, kuten uuden harrastuksen aloittamista, ammatin vaihtoa tai yrityksen perustamista vaikka se kiinnostaisikin. Samoin henkilö saattaa vältellä oman mielipiteen sanomista peläten, että hän tulee jätetyksi ryhmän ulkopuolelle mikäli hän ilmaisee poikkeavan mielipiteensä. Osa pelkää julkisilla paikoilla olemista, osa yleisön edessä puhumista, osa sosiaalisia tilanteita. Moni ihminen pelkää myös kuolemaa, vaikka ei ole välttämättä siitä tietoinen. Fasilitointi on yksi tapa laskea irti peloista ja siten kokea enemmän vapautta.

 

Keskeinen elementti fasilitoinnissa on valheellisen identiteetin läpi näkeminen, ja täten siitä irti laskeminen. Ihmisillä on itseä rajoittavia uskomuksia itsestään. Tällaisia ovat mm. ”en ole rakastettu”, ”en kelpaa”, ”en ole tarpeeksi hyvä”, ”olen ulkopuolinen”. Kun näistä laskee irti, lisääntyy vapauden tunne ja oma potentiaali tulee selkeämmin esille. Tällöin toiminta ei ole enää niin rajoittunutta.