Valmennukset ja luennot


coaching

 

 

Valmennukseneri teemoja

Transformaatio

Valmennus tähtää muutokseen yhdellä tai useammalla elämän osa-alueella. Lähestymistapa on kokonaisvaltainen koskien, ajattelumalleja, itseä koskevia rajoittavia uskomuksia, ja käyttäytymisen muutosta. Valmennuksen kesto 6 kk / 9 kk.

Toteutustapa sovitaan henkilökohtaisesti. Yleensä valmennus pitää sisällään henkilökohtaisia tapaamisia, skype / puhelinkeskusteluja ja sähköpostiviestittelyä.

Kukoistaminen

Henkilö haluaa suoriutua yhdellä tai useammalla elämän osa-alueella erinomaisesti. Valmennuksessa käydään läpi kukoistamiseen liittyviä elementtejä ja sovelletaan niitä yksilön tilanteeseen.  Valmennuksen kesto: 6 kk-12 kk.

Toteutustapa sovitaan henkilökohtaisesti. Yleensä valmennus pitää sisällään henkilökohtaisia tapaamisia, skype / puhelinkeskusteluja ja sähköpostiviestittelyä.

Painonpudotus

Painonhallintaan liittyvässä valmennuksessa yhdistetään liikuntaan, ravitsemukseen, sekä psyykkiseen valmentamiseen liittyviä menetelmiä. Keskeinen seikka on myös tunnistaa tunteeseen liittyvää syömistä, ja tarvittaessa auttaa tunteiden käsittelyssä sekä syömiseen liittyvissä riippuvuuksissa. Aina pelkkä tahdonvoima ei riitä pitämään painoa tavoitetasolla ja tilastojen valossa useimmilla laihduttajilla paino palautuu laihduttamisen jälkeen samalle tasolle kuin ennen laihdutusta. Tämän takia valmennukseen sisällytetäänkin edellä mainittuja käytänteitä. Ideana on että valmennuksen kautta henkilölle tulee elämäntapaan liittyviä muutoksia, sen sijaan että painonhallinta olisi jojo-ilmiön kaltainen, jossa paino palaa takaisin samalle tasolle. Kesto: 3kk / 6kk / 12kk.

Toteutustapa sovitaan henkilökohtaisesti. Yleensä valmennus pitää sisällään henkilökohtaisia tapaamisia, yhteisiä treenejä, skype / puhelinkeskusteluja ja sähköpostiviestittelyä.

 

Hyvään fyysiseen kuntoon

Hyvään fyysiseen kuntoon liittyvä valmennus koskee fyysisen kunnon nostamista. Valmennus sisältää fyysisen harjoittelun lisäksi psyykkistä valmennusta sekä ravitsemukseen liittyvää valmennusta. Kesto: 3kk / 6kk / 12kk.

Toteutustapa sovitaan henkilökohtaisesti. Yleensä valmennus pitää sisällään henkilökohtaisia tapaamisia, skype / puhelinkeskusteluja ja sähköpostiviestittelyä.

 

Työ josta nauttii ja jonka kokee palkitsevana

Valmennuksessa autetaan henkilöä tunnistamaan omaa osaamista, vahvuuksia sekä kiinnostuksen kohteita sekä miten hän voi hyödyntää niitä enemmän nykyisessä tehtävässä siten että ne liittyvät tehtävän tavoitteisiin. Toinen lähtökohta on auttaa henkilöä löytämään työ, jonka hän kokee palkitsevana. Tässä tapauksessa valmennus käsittää myös uuden työn alkuun liittyvän valmennuksen. Toteutustapa sovitaan henkilökohtaisesti. Yleensä valmennus pitää sisällään henkilökohtaisia tapaamisia, skype / puhelinkeskusteluja ja sähköpostiviestittelyä. Kesto: 6kk / 9kk

Huippusuoritus työssä

Huippusuoritus työssä-valmennus tähtää siihen, että henkilö suoriutuu itselleen optimaalisella tasolla työssään. Valmennuksessa käydään läpi huippusuoritukseen liittyviä elementtejä sekä autetaan henkilöä laittamaan niitä käytäntöön omassa työssään. Toteutustapa sovitaan henkilökohtaisesti. Yleensä valmennus pitää sisällään henkilökohtaisia tapaamisia, skype / puhelinkeskusteluja ja sähköpostiviestittelyä. Kesto: 6 kk /9 kk / 12 kk.

Psyykkinen valmennus urheilussa, työssä, harrastuksissa

Psyykkinen valmennus auttaa hyödyntämään omaa potentiaalia, kehittymään sekä nauttimaan enemmän kyseisestä osa-alueesta johon valmennus kohdistuu. Valmennus tähtää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Kesto 6 kk / 9 kk.

Stressin hallinta

Stressin hallintaan liittyvä valmennus liittyy hyvinvoinnin lisäksi elämästä nauttimiseen kuin myös hyviin suorituksiin eri elämän osa-aluilla. Valmennuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia stressin hallinnan menetelmiä, kuten esimerkiksi ajattelumallien muuttamisesta, rentoutumisesta, tunteiden käsittelystä, energisyyteen liittyvien asioiden kehittämistä. Henkilön tilanteesta riippuen valmennukseen yhdistetään energiahoito ja fasilitointi. Kesto 3 kk / 6 kk.

Mielen rauha

Valmennus liittyy siihen, että kokisi elämässä lisää iloa, vapautta ja mielenrauhaa. Valmennuksessa hyödynnetään tietoisuustaitoja, ajattelumallien muuttamista, tunteiden käsittelyyn, anteeksiantoon liittyviä seikkoja. Henkilön tilanteesta riippuen valmennukseen yhdistetään energiahoito ja fasilitointi. Kesto 9 kk / 12 kk.

 

coaching2

 

 

Luennot 

Luentoaiheet liittyvät mm. seuraaviin teemoihin. Luennoilla käydään luentoteemaa läpi eri näkökulmista sekä käydään läpi käytännön seikkoja kyseiseen teemaan liittyen miten osallistujat itse voivat hyödyntää jatkossa.

– Ihmisen potentiaalin hyödyntäminen lec

– Eläminen pelon vai rakkauden ohjaamana

– Mielen voima

– Keho-mieli yhteys hyvinvoinnissa

– Anteeksianto

– Huippusuoritus

– Tunteet ja hyvinvointi

– Energiaa päivään

– Inspiraatio elämässä

– Psyykkinen valmennus urheilussa

– Stressin hallinta

– Intuition kuuntelu

– Läsnäolo

– Henkinen kasvu

– Yliluonnolliset ilmiöt